Thử nghiệm hiệu suất năng lượng


Thử nghiệm hiệu suất năng lượng


Sản phẩm thử nghiệm
 Sản phẩm thử nghiệm:
- Máy điều hòa / Máy điều hòa (Không có ống gió)
- Tủ lạnh
- Tủ lạnh (tủ đá)
- Máy gặt
- Ti vi
- Nồi cơm điện
- Máy in
- Màn hình
- Đèn huỳnh quang compact
- Laptop
- Đèn LED
- Bình dự trữ nước nóng
Phòng thử nghiệm
 Thử nghiệm hiệu suất năng lượng:
- Thử nghiệm hiệu suất năng lượng chứng minh rằng thiết bị điện tử đáp ứng các tiêu chuẩn về mức tiêu thụ của các sản phẩm liên quan đến năng lượng - và đo lường mức năng lượng mà chúng tiêu thụ trong khi chạy, cũng như khi ở chế độ chờ và tắt.

- Các yêu cầu pháp lý và kỳ vọng của người tiêu dùng đang thúc đẩy nhu cầu về thiết bị điện và đồ dùng đã được kiểm tra và xác nhận bởi một bên thứ ba độc lập về hiệu quả năng lượng của chúng. Các thiết bị chứng minh được hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn các sản phẩm tương đương được các cơ quan quản lý và người tiêu dùng chấp nhận rộng rãi hơn và có được lợi thế quan trọng trong thị trường cạnh tranh.