Ăng-ten vòng lớn


Ăng ten vòng lớn


Ăng ten vòng lớn (ZN30401)
 ZN30401 là hệ thống Ăng-ten ba vòng cho thiết bị điện chiếu sáng tuân thủ CISPR15 và cho các nguồn cảm ứng. Khi ăng ten được ghép nối với Bộ thu EMI, nó có thể đo cường độ từ trường trong các mặt phẳng X, Y và Z của EUT tại điểm trung tâm. Sản phẩm này cực kỳ chính xác, vận hành thuận tiện.
 Đặc điểm kỹ thuật:
- Dải tần số: 9kHz - 30MHz
- Vòng lặp: Có thể chuyển đổi giữa các trục X, Y và Z
- Trở kháng: 50Ω / BNC
- Đường kính: 2m