Test Apparatus for devices forming a part of the main plug FZ7831


Test Apparatus for devices forming a part of the main plug FZ7831


Test Apparatus for devices forming a part of the main plug FZ7831
o Chức năng: Đo và thử nghiệm biến dạng mômen do thiết bị có chân cắm trên ổ căm
o Ưu điểm:
 Thiết kế chắc chắn, dễ dàng sử dụng
 Độ chính xác cao
o Đặc tính kỹ thuật:
 Nhà sản xuất: HANYANG
 Model: FZ-7831
 IEC 60065 FIG.11
 Nơi sản xuất: Trung quốc
o Ứng dụng: Thiết bị thường được sử dụng trong các phòng thử nghiệm cho các thiết bị cắm trực tiếp vào ổ cắm

 Video: