Cơ sở hạ tầng GCL HN


Cơ sở hạ tầng GCL Hà Nội


GCL Hà Nội
Nằm tại KCN Phú Nghĩa, Phòng thử nghiệm GCL Hà Nội có diện tích 260m² , gồm 2 tầng. Chúng tôi hoạt động trên 4 lĩnh vực thử nghiệm chính đó là an toàn, hiệu suất năng lượng, EMC và tần số vô tuyến.
GCL Hà Nội
Sản phẩm mà chúng tôi thử nghiệm là thiết bị điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng...
GCL Hà Nội
Với cơ sở vật chất và thiết bị đo lường hiện đại như: Huminity & Temp Chamber, Temp chamber, Power meter, Oscilloscope, Needle flame tester, Fammability tester, Glow-wire tester, Proof tracking tester, Drop test apparatus, Interlock swith endurange tester, impulse surge tester...
GCL Hà Nội
Lĩnh vực hiệu suất năng lượng chúng tôi hướng đến sảm phẩm điện gia dụng trong nhà với trang thiết bị hiện đại
GCL Hà Nội
Phòng thử nghiệm EMC tập trung thử nghiệm cho thiết bị điện gia dụng và chiếu sáng trong nhà với 2 phòng EMI và EMS riêng biệt
GCL Hà Nội
Với sư phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm công nghệ thông tin, PTN GCL đáp ứng thử nghiệm các dòng sản phẩm như:
- WiFi (Bluetooth) 2.4 GHz (EN 300 328)
- WiFi 5 GHz (EN 301 893)
- 4G/LTE (EN 301 908-13,EN 301 908-1)

Chia Sẻ

Tin Liên Quan