HỘI THẢO PCN GLOBAL 2024 "XÁC MINH VÀ CHỨNG NHẬN PHẦN MỀM - AN NINH MẠNG"


PCN - GCL


Bấm vào GIF để xem các video giới thiệu khác
Hội thảo ngày 29/03/2024 tại Bình Dương, chúng tôi đã giới thiệu về Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng. Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận đường dẫn các video tại hội thảo của chúng tôi.
Eric Son - Người phụ trách phần thuyết trình về Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
- Trung tâm phần mềm GCL sẽ cung cấp cho bạn thử nghiệm phần mềm theo các tiêu chuẩn/quy định ở nước ngoài. Cung cấp dịch vụ kiểm tra lỗ hổng và dịch vụ ERP để chứng nhận.
- Chúng ta sẽ nói về cơ chế kiểm thử phần mềm. Thông thường, các tiêu chuẩn phần mềm An toàn chức năng yêu cầu xác minh mô hình v và xác minh FMEA. Xác minh mô hình V được phát triển từng bước yêu cầu phần mềm -> kiến trúc phần mềm -> thiết kế hệ thống phần mềm -> thiết kế mô-đun -> rồi xác minh theo thứ tự ngược lại. Điều này tốt cho các thiết bị nhúng hoặc phần mềm có kích thước nhỏ. Xác minh FMEA là phương pháp xác minh việc giảm thiểu rủi ro bằng cách lập bảng rủi ro và tầm quan trọng. Ví dụ: có một hệ thống phát hiện dòng điện kép trong hệ thống quản lý pin. Để một hệ thống phát hiện dòng điện duy nhất có thể hoạt động bình thường ngay cả khi nó gặp sự cố.

Danh sách các chủ đề hội thảo của chúng tôi:
Giới thiệu hệ thống PCN & GCL
Hệ thống chứng nhận ASEAN
Hệ thống chứng nhận sản phẩm châu Mỹ Latinh
Hệ thống chứng nhận Trung Quốc & Đài Loan
Hệ thống chứng nhận Trung Đông
Hệ thống chứng nhận Châu Phi
Hệ thống chứng nhận Ấn Độ
Hệ thống phòng thử nghiệm GCL
GCL Việt Nam
Kiểm tra an toàn điện của sản phẩm
Kiểm tra hiệu suất năng lượng của sản phẩm
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận EMC toàn cầu
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận RF & Viễn thông toàn cầu
Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
Kiểm định và đánh giá nhà máy

Xin cảm ơn!

Xem các video giới thiệu khác ở đây
Dưới đây là video giới thiệu về Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng.

 Video: