HỘI THẢO PCN GLOBAL 2024 "HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN TẠI CÁC NƯỚC MỸ LATINH"


PCN - GCL


Bấm vào GIF để xem các video giới thiệu khác
Hội thảo ngày 29/03/2024 tại Bình Dương, chúng tôi đã giới thiệu về chứng nhận tại các nước Mỹ Latinh. Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận tại đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận đường dẫn các video tại hội thảo của chúng tôi.
Lucy Lee - Người phụ trách phần thuyết trình về hệ thống chứng nhận tại Mỹ Latinh
Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin chung về chứng chỉ Châu Mỹ Latinh, có văn phòng PCN ở Peru, Colombia, Ecuador, Panama, Mexico, Brasil, Chile, Argentina
PCN bắt đầu cung cấp dịch vụ chứng nhận cho Châu Mỹ Latinh vào năm 2012. Hiện tại, chúng tôi là công ty hàng đầu trong lĩnh vực chứng nhận tại Châu Mỹ Latinh.
- Hệ thống chứng nhận BRAZIL: PCN Brazil hiện có bốn văn phòng và đang mở rộng phạm vi hoạt động với tư cách là thành viên của ABRAC, IAAC, IAF và CMC. PCN Brazil có thể hỗ trợ dự án rộng rãi cho các sản phẩm Gia dụng, ITE/AV, Viễn thông, Y tế và Pin.
- Hệ thống chứng nhận ARGENTINA: PCN LATAM xử lý chứng nhận tại địa phương cho Argentina, Mexico và các quốc gia khác. Argentina có hệ thống chứng nhận năng lượng an toàn IRAM và hệ thống chứng nhận ENACOM TELECOM
- Hệ thống chứng nhận MEXICO: Mexico có hệ thống chứng nhận an toàn NOM, hệ thống dán nhãn năng lượng CONUEE và hệ thống chứng nhận viễn thông IFETEL. Hệ thống chứng nhận NOM yêu cầu HS CODE.
- Hệ thống chứng nhận CHILE: Chile có hệ thống chứng nhận an toàn SEC, hệ thống dán nhãn năng lượng và hệ thống chứng nhận truyền thông SUBTEL. SEC là bắt buộc đối với các sản phẩm điện. Chứng nhận của SEC cũng có thể được kiểm tra tại phòng thử nghiệm ở nước ngoài đã ký MOU. Chile có 7 hệ thống Chứng chỉ khác nhau.
- Hệ thống chứng nhận COLOMBIA: Colombia có hệ thống chứng nhận an toàn RITIE và RETILAP, hệ thống dán nhãn năng lượng và hệ thống chứng nhận truyền thông CRC
- Hệ thống chứng nhận ECUADOR: Ecuador có hệ thống chứng nhận an toàn INEN, hệ thống dán nhãn năng lượng và hệ thống chứng nhận truyền thông ARCOTEL.
- Hệ thống chứng nhận PERU: Peru có hệ thống dán nhãn năng lượng và hệ thống viễn thông MTC. Hệ thống năng lượng được quản lý theo năm loại và hệ thống chứng nhận viễn thông chấp nhận các báo cáo thử nghiệm quốc tế và chấp nhận các báo cáo và tài trợ thử nghiệm quốc tế. FCC và CE chỉ dành cho điện thoại di động. Yêu cầu đại diện địa phương và không yêu cầu thử nghiệm địa phương.
- Hệ thống chứng nhận URUGUAY: Uruguay có hệ thống chứng nhận an toàn, hệ thống dán nhãn năng lượng và hệ thống chứng nhận URSEC RF.
- Hệ thống chứng nhận BOLIVIA là ATT. Thời hạn hiệu lực là 5 năm và cần có đại diện địa phương. Không phải chịu thử nghiệm địa phương. Hệ thống chứng nhận của Paraguay là CONATEL.
- PARAGUAY có những hạn chế về băng tần. Cần có đại diện địa phương.
Không phải chịu thử nghiệm địa phương.
- Hệ thống chứng nhận GUAYANA là NFMU. Guayana có những hạn chế trong dải tần. Cần có đại diện địa phương. Không phải chịu thử nghiệm địa phương.
- Hệ thống chứng nhận SURINAME là TAS. Có thể chấp nhận báo cáo thử nghiệm quốc tế. Cần có đại diện địa phương. Không phải chịu thử nghiệm địa phương.
- Hệ thống chứng nhận VENEZUELA là CONATEL. Có thể chấp nhận báo cáo thử nghiệm quốc tế. Đại diện địa phương là cần thiết. Không phải chịu thử nghiệm địa phương.

Danh sách các chủ đề hội thảo của chúng tôi:
Giới thiệu hệ thống PCN & GCL
Hệ thống chứng nhận ASEAN
Hệ thống chứng nhận sản phẩm châu Mỹ Latinh
Hệ thống chứng nhận Trung Quốc & Đài Loan
Hệ thống chứng nhận Trung Đông
Hệ thống chứng nhận Châu Phi
Hệ thống chứng nhận Ấn Độ
Hệ thống phòng thử nghiệm GCL
GCL Việt Nam
Kiểm tra an toàn điện của sản phẩm
Kiểm tra hiệu suất năng lượng của sản phẩm
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận EMC toàn cầu
Hệ thống và tiêu chuẩn chứng nhận RF & Viễn thông toàn cầu
Xác minh và chứng nhận phần mềm - An ninh mạng
Kiểm định và đánh giá nhà máy

Xin cảm ơn!

Xem các video giới thiệu khác ở đây
Dưới đây là video giới thiệu chứng nhận tại các nước Mỹ Latinh.

 Video: