Lễ đón nhận giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm GCL HCM


Lễ đón nhận giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ thử nghiệm


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm GCL HCM
Ngày 18/10/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng HCM chúng tôi rất tự hào và vui mừng khi được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) cấp giấy chứng nhận dịch vụ thử nghiệm theo Nghị định 107/2016 / NĐ-CP. Từ nay, phòng thí nghiệm GCL HCM của chúng tôi có thể chính thức cung cấp dịch vụ xét nghiệm tại Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lớn, đánh dấu sự phát triển của phòng thí nghiệm cũng như cơ hội kinh doanh rộng mở ở cả trong nước và nước ngoài.

Chia Sẻ

Tin Liên Quan